Kadeverbetering De Rijp

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is J. Koper & Zn. BV in samenwerking met loonbedrijf Klein Texas aangevangen met de verbetering van de boezemkade in de Rijp.

Als aannemerscombinatie heeft Klein Texas – J. Koper & Zn. BV de kadeverbetering in De Rijp aangenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De te verbeteren boezemkade in begint in het zuiden bij het viaduct van de N244 en eindigt in het noorden nabij jachthaven De Meermolen.
De verbetering gebeurt binnen het 'Programma Verbetering Boezemkades, dat voortkomt uit landelijk en provinciaal beleid om regionale waterkeringen te verbeteren. Allereerst zijn de nieuwe watergangen ontgraven. Nadat de bomen-, overige groenvoorzieningen, wandelpaden en divers meubilair zijn verwijderd is begonnen met het ontgraven van de nieuwe kwelsloten, het dempen van de bestaande kwelsloten en het afzetten van de bovenlaag. Vervolgens is ter opwaardering van de bestaande kade aan de binnenzijde in meerdere lagen klei aangebracht. Daarna is deze klei en de bestaande kade afgedekt met teelaarde. Aan de buitenzijde van de kade is een beschoeiing aangebracht en op de bovenzijde van de kade een schelpenpad.

MEER FOTO'S

  • De Kibbel 1a
    1693 NW Wervershoof

Over Ons

J. Koper & Zn. BV is een gespecialiseerd bedrijf werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Wat van oorsprong is begonnen met bagger- en beschoeiingswerkzaamheden is uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf in het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.

© Copyright 2022 J. Koper & Zn. B.V.