ISO 14001 Logo

J. Koper & Zn. BV geeft milieu-aspecten een vaste plaats binnen de bedrijfsvoering. Kortom, met het ISO 14001-systeem geven wij een signaal naar de omgeving dat wij het milieu serieus nemen. Met het ISO 14001 certificaat maken wij dit bovendien aantoonbaar.

ISO 9001 Logo

De kwaliteit binnen ons bedrijf is een permanent aandachtspunt. Het borgen van deze kwaliteit is vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. J. Koper & Zn. BV beschikt over het ISO 9001 certificaat.

VCA Logo

De Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu Checklist Aannemers (VCA) staat voor het waarborgen van de arbeidsomstandigheden, het welzijn van de medewerkers en betrokkenen. Door te voldoen aan de VCA** norm kan J. Koper & Zn. BV als hoofdaannemer fungeren en wordt er aangetoond dat het bedrijf volgens de wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, welzijn en milieu haar werkzaamheden uitvoert.

BRL Logo

Het saneren van de bodem is een belangrijke activiteit. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd door J. Koper & Zn. BV. Hiervoor beschikken wij over het certificaat BRL SIKB 7000 voor het toepassingsgebied: protocol 7001 - uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Cumela Logo

J. Koper & Zn. BV is aangesloten bij de branchevereniging Cumela. Op alle overeenkomsten van J. Koper & Zn. BV zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing welke hier te downloaden zijn.

Beleid Logo

Beleidsverklaring directie J. Koper & Zn. BV.

CO2 Logo

J. Koper & Zn bv. is zich bewust van zijn klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te krijgen in de eigen CO2 voetafdruk.
In 2014 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze eigen bedrijfsvoering.
Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2 emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Onderdeel van de klimaatambities is het behalen van een certificaat op de CO2 prestatieladder – Niveau 3. Dit certificaat is zowel van toepassing op J. Koper & Zn Holding als op J. Koper & Zn B.V..

CO2-Prestatieladder (externe link)

In onderstaande documenten kunt u zien hoe de huidige stand van zaken is, hoeveel en hoe we willen gaan reduceren alsmede aan welk branche-gericht initiatief wij gaan deelnemen. Wij zouden het op prijs stellen als u uw eventuele ideeën hierover met ons zou willen delen.

Beleid Logo

Jaarbeoordeling 2023  • De Kibbel 1a
    1693 NW Wervershoof

Over Ons

J. Koper & Zn. BV is een gespecialiseerd bedrijf werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Wat van oorsprong is begonnen met bagger- en beschoeiingswerkzaamheden is uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf in het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.

© Copyright 2024 J. Koper & Zn. B.V.