CO2 Logo

Kwaliteit, veiligheid en milieu staan al geruime tijd hoog in het vaandel bij J. Koper & Zn. Wij hebben besloten om nog een stapje verder te gaan en J. Koper & Zn. Holding B.V. te laten certificeren volgens de CO2 Prestatieladder - niveau 3. Dit certificaat is dus zowel van toepassing op J. Koper & Zn. B.V. als op J. Koper Sloopwerken B.V..

In onderstaande documenten kunt u zien hoe de huidige stand van zaken is, hoeveel en hoe we willen gaan reduceren alsmede aan welk branche-gericht initiatief wij gaan deelnemen. Wij zouden het op prijs stellen als u uw eventuele ideeën hierover met ons zou willen delen.

ISO 14001 Logo

J. Koper & Zn. BV geeft milieu-aspecten een vaste plaats binnen de bedrijfsvoering. Kortom, met het ISO 14001-systeem geven wij een signaal naar de omgeving dat wij het milieu serieus nemen. Met het ISO 14001 certificaat maken wij dit bovendien aantoonbaar.

ISO 9001 Logo

De kwaliteit binnen ons bedrijf is een permanent aandachtspunt. Het borgen van deze kwaliteit is vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. J. Koper & Zn. BV beschikt over het ISO 9001 certificaat.

VCA Logo

De Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu Checklist Aannemers (VCA) staat voor het waarborgen van de arbeidsomstandigheden, het welzijn van de medewerkers en betrokkenen. Door te voldoen aan de VCA** norm kan J. Koper & Zn. BV als hoofdaannemer fungeren en wordt er aangetoond dat het bedrijf volgens de wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, welzijn en milieu haar werkzaamheden uitvoert.

BRL Logo

Het saneren van de bodem is een belangrijke activiteit. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd door J. Koper & Zn. BV. Hiervoor beschikken wij over het certificaat BRL SIKB 7000 voor het toepassingsgebied: protocol 7001 - uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Cumela Logo

J. Koper & Zn. BV is aangesloten bij de branchevereniging Cumela. Op alle overeenkomsten van J. Koper & Zn. BV zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing welke hier te downloaden zijn.

Beleid Logo

Beleidsverklaring directie J. Koper & Zn. BV.  • De Kibbel 1a
    1693 NW Wervershoof

Over Ons

J. Koper & Zn. BV is een gespecialiseerd bedrijf werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Wat van oorsprong is begonnen met bagger- en beschoeiingswerkzaamheden is uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf in het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.

© Copyright 2016 Schouten Webcreations